Pirmasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas

1 min. skaitymo

LPPM2021logo

2021 m. kovo 9 d. dieną įvyko pirmasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (angl. Lithuanian Particle Physics MeetingLPPM 2021). Jame susirinko virš 30 lietuvių mokslininkų iš aštuonių pasaulio šalių. Septyniolika pranešėjų pristatė savo karjeros kelius ir dabartines tyrimų sritis.

Lietuviai fizikai eksperimentatoriai dalijosi savo darbo patirtimi prie tokių tarptautinių dalelių detektorių kaip ALICE, CMS, LHCb (CERN, Šveicarija), HyperMu (PSI, Šveicarija), Belle II (KEK, Japonija) ir SNO+ (SNOLAB, Kanada). Pristatytos eksperimentinės paieškos ir tyrimai apėmė sunkiųjų jonų reakcijas greitintuvuose, neseniai atrastas bei hipotetines tiek elementariąsias, tiek subatomines daleles, egzotiškus materiją (petakvarkus) ir atomus (miuoninis vandenilis) bei sunkiai pagaunamus neutrinus.

Fizikai teoretikai aptarė savo darbus įvairiose dalelių fizikos ir kosmologijos srityse. Kosmologijoje mokslininkus domina labai ankstyvos Visatos plėtimosi paaiškinimas bei galimos Einšteino gravitacijos teorijos modifikacijos. Vieni dalelių fizikai pasitelkia matematikos teorijas numatyti, kokie dalelių sklaidos procesai yra leidžiami. Kiti atlieka itin tikslius Higso bozono teorinius skaičiavimus ar modeliuoja sunkiųjų jonų susidūrimuose sukuriamą kvarkų–gliuonų plazmą.

Daug metų tarptautinėje aplinkoje praleidę lietuviai džiaugėsi galėdami pasidalinti savo patirtimi su tautiečiais. Tiesa, ne vienam dalyviui buvo neįprasta apie savo darbą pasakoti gimtąja kalba ir dalis fizikų laisviau jautėsi pristatydami savo tyrimus tarptautine mokslo – anglų – kalba. Nors Lietuvos dalelių fizikos bendruomenė yra nedidelė, bet jau turi sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdžių. Susitikimo pertraukų metu anksčiau kartu nedirbę fizikai dalijosi mokslinėmis idėjomis, kurios galbūt ateityje taps bendrais projektais.

Po trumpųjų pranešimų įvykusioje diskusijoje mokslininkai aptarė dalelių fiziką ir jos sklaidą Lietuvoje. Fizikai entuziastingai siūlėsi dalyvauti edukacinėje veikloje. Išeivius domino dalelių fizikos padėtis Lietuvoje, galimybės iš užsienio prisidėti prie jaunųjų Lietuvos dalelių fizikų lavinimo bei galimybių grįžti į Lietuvą.

Susitikimo metu buvo įkurta Lietuvos dalelių fizikų pašto grupė skirta dalintis aktualia informacija ir rengti būsimus Lietuvos dalelių fizikos susitikimus.

Įvykusio renginio puslapis cern.ch/LPPM2021

LPPM2021

Žymės:

Atnaujinta: